Lisans

Kabul Şartları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde öSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır.


Mezuniyet Koşulları

Ders planında belirtilen zorunlu dersler ile asgari sayıda alınması gereken seçmeli derslerden başarıyla geçmiş, en az 240 kredi almış ve 2.00/4 ortalamaya sahip olan öğrenciler mezun olabilir.


Alınacak Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Matematik Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.


Üst Kademeye Geçiş

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Matematik Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.


Öğretim Planı

1.Yarıyıl
Ders KoduDers AdıDers TipiTeorikUygulamaLaboratuvarYerel KrediAKTS
AIT181Ataturk I.I.Tarihi IZorunlu20022
FİZ181Fizik 1Zorunlu32044
MAT101Analiz-IZorunlu42066
MAT103Soyut Matematik-IZorunlu22055
MAT105Lineer Cebir-IZorunlu22055
TBT181Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı - IZorunlu30033
TUR181Türk Dili IZorunlu20022
YDL101Yabancı Dil IZorunlu30033
Toplam :21083030

2.Yarıyıl
Ders KoduDers AdıDers TipiTeorikUygulamaLaboratuvarYerel KrediAKTS
AIT182Ataturk I.I.Tarihi IIZorunlu20022
FİZ182Fizik -2Zorunlu32044
MAT102Analiz-IIZorunlu42066
MAT104Soyut Matematik-IIZorunlu22055
MAT106Lineer Cebir-IIZorunlu22055
TBT182Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı - IIZorunlu30033
TUR182Türk Dili IIZorunlu20022
YDL102Yabancı Dil IIZorunlu30033
Toplam :21083030

3.Yarıyıl
Ders KoduDers AdıDers TipiTeorikUygulamaLaboratuvarYerel KrediAKTS
MAT201Analiz-IIIZorunlu42088
MAT205Analitik Geometri-IZorunlu22055
MAT209Olasılık ve İstatistik-IZorunlu40077
MAT211Diferensiyel Denklemler-1Zorunlu22066
35693. Yarıyıl Seçmeli DerslerBölüm Seçmeli44
Toplam :12063030

4.Yarıyıl
Ders KoduDers AdıDers TipiTeorikUygulamaLaboratuvarYerel KrediAKTS
MAT202Analiz-IVZorunlu42088
MAT206Analitik Geometri-IIZorunlu22055
MAT210Olasılık ve İstatistik-IIZorunlu40077
MAT212Diferensiyel Denklemler-2Zorunlu22066
35704. Yarıyıl Seçmeli DerslerBölüm Seçmeli44
Toplam :12063030

5.Yarıyıl
Ders KoduDers AdıDers TipiTeorikUygulamaLaboratuvarYerel KrediAKTS
MAT301Kompleks Fonksiyonlar Teorisi-IZorunlu22055
MAT303Genel Topoloji-IZorunlu40044
MAT305Soyut Cebir-IZorunlu40044
MAT307Diferensiyel Geometri-IZorunlu40055
35715. Yarıyıl Mesleki Seçmeli DerslerBölüm Seçmeli88
35725. Yarıyıl Sosyal Seçmeli DerslerBölüm Seçmeli44
Toplam :14023030

6.Yarıyıl
Ders KoduDers AdıDers TipiTeorikUygulamaLaboratuvarYerel KrediAKTS
MAT302Kompleks Fonksiyonlar Teorisi-IIZorunlu22055
MAT304Genel Topoloji-IIZorunlu40044
MAT306Soyut Cebir-IIZorunlu40044
MAT308Diferensiyel Geometri-IIZorunlu40055
35736. Yarıyıl Mesleki Seçmeli DerslerBölüm Seçmeli88
35746. Yarıyıl Sosyal Seçmeli DerslerBölüm Seçmeli44
Toplam :14023030

7.Yarıyıl
Ders KoduDers AdıDers TipiTeorikUygulamaLaboratuvarYerel KrediAKTS
MAT403Nümerik Analiz-IZorunlu40077
MAT405Matematikte Bitirme Tezi-IZorunlu22077
MAT407Kısmi Diferensiyel Denklemler-IZorunlu40044
35757. Yarıyıl Seçmeli DerslerBölüm Seçmeli1212
Toplam :10023030

8.Yarıyıl
Ders KoduDers AdıDers TipiTeorikUygulamaLaboratuvarYerel KrediAKTS
MAT404Nümerik Analiz-IIZorunlu40077
MAT406Matematikte Bitirme Tezi-IIZorunlu22077
35768. Yarıyıl Seçmeli DerslerBölüm Seçmeli1616
Toplam :6023030
Seçmeli Dersler

3. Yarıyıl Seçmeli Dersler - 3569 Bölüm Seçmeli
Ders KoduDers AdıTeorikUygulamaLaboratuvarYerel KrediAKTS
MAT221Programlama Dili-122044
MAT223İleri Lineer Cebir30044


4. Yarıyıl Seçmeli Dersler - 3570 Bölüm Seçmeli
Ders KoduDers AdıTeorikUygulamaLaboratuvarYerel KrediAKTS
MAT222Programlama Dili II22044
MAT224Temel Mat. Konularına Sezgisel Yaklaşımlar30044


5. Yarıyıl Sosyal Seçmeli Dersler - 3572 Bölüm Seçmeli
Ders KoduDers AdıTeorikUygulamaLaboratuvarYerel KrediAKTS
ORD323Uygulamalı Girişimcilik22044
ORD 325Beden Eğitimi ve Spor22044
ORD 325Beden Eğitimi ve Spor22055

6. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler - 3573 Bölüm Seçmeli
Ders KoduDers AdıTeorikUygulamaLaboratuvarYerel KrediAKTS
MAT332Vektörel Analiz22044
MAT334Ekonometri II30044
MAT336Matematiksel Programlama II30044
MAT338Finans Matematiği30044
MAT340Matematik Tarihi30044

6. Yarıyıl Sosyal Seçmeli Dersler - 3574 Bölüm Seçmeli
Ders KoduDers AdıTeorikUygulamaLaboratuvarYerel KrediAKTS
ORD 324Etik ve Ahlak30044
ORD326Çevre ve Enerji30044

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler - 3575 Bölüm Seçmeli
Ders KoduDers AdıTeorikUygulamaLaboratuvarYerel KrediAKTS
MAT441Sayılar Teorisi30044
MAT443Metrik Uzaylar30044
MAT445Matematik Felsefesi30044
MAT447Reel Analiz30044
MAT449Topolojik Vektör Uzayları30044
MAT451Fraktal Geometri30044
MAT453Dönüşümler ve Geometriler-130044
MAT417Mesleki İngilizce-I30055
MAT421Matematiksel Programlama-I30055

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler - 3576 Bölüm Seçmeli
Ders KoduDers AdıTeorikUygulamaLaboratuvarYerel KrediAKTS
MAT442Kısmi Difrensiyel Denklemler-240044
MAT444Kuaterniyonlar Teorisi30044
MAT446İntegral Denklemler30044
MAT448Fonksiyonel Analiz30044
MAT450Fark Denklemleri30044
MAT452Dönüşümler ve Geometriler-230044
MAT454Kinematik30044
ERASMAT101Analiz I42066
ERASMAT102Analiz II42066
ERASMAT205Analitik Geometri I22055
ERASMAT206Analitik Geometri II22055
ERASMAT307Diferansiyel Geometri I40055
ERASMAT308Diferansiyel Geometri II40055
ERASMAT105Lineer Cebir I22055
ERASMAT106Lineer Cebir II22055
ERASMAT301Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I22055
ERASMAT302Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II22055
ERASMAT307Diferansiyel Geometri I44055
ERASMAT205Analitik Geometri I22035
MAT420Matematiksel Programlama-II30055
ERASMAT308Diferansiyel Geometri II44055


Telefon : --- Fax: --- Eposta: fen@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı